Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel maakt op dit moment integraal onderdeel uit van de schoolgids. Dit document geeft een beeld van de basis- en extra ondersteuning die een school kan bieden. Elders op de site kunt u deze gids inzien en downloaden. Het profiel wordt op dit moment herijkt. De vernieuwde versie zal hier beschikbaar worden gesteld zodra die gereed en goedgekeurd is.