Schoolondersteuningsprofiel

 

Het schoolondersteuningsprofiel maakt integraal onderdeel uit van de schoolgids. Dit document geeft een beeld van de basis- en extra ondersteuning die een school kan bieden. Elders op de site kunt u deze gids inzien en downloaden.