Ouderevenementen commissie OEC

Ouderevenementencommissie (OEC)

Zonder de ouders kunnen we als school eigenlijk niet aanbieden wat we zouden willen. Vele activiteiten die aansluiten op het lesprogramma, zouden geen doorgang kunnen vinden. Extra ondersteuning van ouders tijdens bijvoorbeeld lezen is daar een duidelijk voorbeeld van. Denk daarnaast ook aan het organiseren van activiteiten op maatschappelijk, cultureel en sportief vlak. De samenwerking tussen team en ouders in de OEC is een krachtig voorbeeld van ouderparticipatie.  
Daarom is de school trots op de zeer betrokken en actieve ouders die ons op tal van gebieden ondersteunen. 

De OEC vergadert zo'n 6x per jaar op school. De vergaderingen starten om 20.00. Wilt u een keer een vergadering bijwonen, of heeft u vragen, dan nodigen wij u van harte uit om aan te sluiten. Neem dan contact met ons op via ouderraad@maasveldtegelen.nl. 
 

Ouderevenementencommissie (OEC) 2024-2025

Voorzitter: Joep Holla

Secretaris: Sandra Beurskens 

OEC-leden: Hanneke van Gerven, Floor Jentjens, Lieke Zanders, Sanne Willems, Robin Ewals, Nathalie Fermont, Maarten van Dooren