Waar staan we voor?

Openbaar

Wij zijn een openbare school, waar iedereen welkom is en we uitgaan van verschillen. Op basis van vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting, de drie kernwaarden van het openbaar onderwijs, bereiden we onze leerlingen voor op een plek in de maatschappij. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.openbaaronderwijs.nu
Over onze visie kunt u meer lezen in de schoolgids. Neem gerust een kijkje!

Kernwaarden

De vijf kernwaarden hieronder vormen de basis van ons handelen. Hier geloven we in en gaan wij elke dag van uit, in het belang van onze leerlingen.

Kwaliteit – Het beste uit jezelf

Elk kind ontwikkelt zich naar vermogen en haalt zo het beste uit zichzelf. Zij ontwikkelen goede basisvaardigheden op het gebied van taal, lezen en rekenen als fundament om verder te leren.

Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid – Leer het mij zelf te kunnen

Geloof in eigen kunnen, dat willen we kinderen meegeven. Kinderen die zich competent voelen, waardoor ze groeien in zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Vanuit die basis streven we ernaar dat zij kunnen uitgroeien tot kritische volwassenen, die samen kunnen werken en initiatieven durven te nemen.

Balans – Denken en doen

Wij staan voor een brede ontwikkeling,  met een evenwichtige balans tussen denken en doen. We schenken daarbij aandacht aan zowel de cognitieve, creatieve, als de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Eigenheid – Ieder zijn eigen talent

Kinderen krijgen van ons de ruimte om te ontdekken waar zij goed in zijn. Hun unieke talenten te vinden en te laten groeien, is onze opdracht.

Verbinding – Niet apart maar samen

Vanuit onze openbare identiteit zien wij onze school als de wereld in het klein, waar kinderen in contact met anderen ontdekken en leren wie ze zelf zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Dus niet apart, maar samen. Daarbij betrekken we ouders als een cruciale partner. In een open cultuur waarbij iedereen welkom is willen we in dialoog, zo transparant mogelijk met ouders en andere educatieve partners onze opdracht zo goed mogelijk vervullen.