Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee, adviseert en stemt in met beleidsvoorstellen die de school en het onderwijs aangaan. Zij is een belangrijke en volwaardige gesprekspartner van de school en de directie. 

De MR vergadert elke vier tot zes weken op school, van 19:30 tot 21:30 uur. De vergaderingen vinden door coronabeperkingen online plaats. De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te luisteren. Wilt u een vergadering bijwonen. Stuur dan een mail naar info@maasveldtegelen.nl, of gebruik het contactformulier. 

Hieronder vindt u de notulen van de afgelopen vergaderingen:

Notulen 28 januari 2021

Notulen 2 maart 2021

Notulen 28 mei 2021

Notulen 1 juli 2021

Notulen 13 september 2021


Jaarverslag MR 2020 - 2021