Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee, adviseert en stemt in met beleidsvoorstellen die de school en het onderwijs aangaan. Zij is een belangrijke en volwaardige gesprekspartner van de school en de directie. 

Medezeggenschapsraad 2023-2024

Oudergeleding:        Franca Peulen (voorzitter)

Oudergeleding:        Judith Boonen - Boots

Oudergeleding:        Jos Joosten

Oudergeleding:        Linda Janssen - Meijers
 

Teamgeleding:        Nicole Klerken

Teamgeleding:        Joyce Hermans    
Teamgeleding:        Eef Hillebrandt

Teamgeleding:        Cristel Noten (secretaris)
 

De MR vergadert elke vier tot zes weken op school, van 19:30 tot 21:30 uur. De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te luisteren. Wilt u een vergadering bijwonen. Stuur dan een mail naar mr@maasveldtegelen.nl. 

Hieronder vindt u de notulen van de afgelopen vergaderingen:

Notulen 20 januari 2022

Notulen 14 maart 2022

Notulen 24 mei 2022

Notulen 14 juli 2022

Notulen 13 september 2022

Notulen 17 oktober 2022

Notulen 26 januari 2023

Notulen 16 mei 2023

Notulen 29 juni 2023

Jaarverslag 2021 - 2022

Notulen 19 september 2023

Notulen 18 januari 2024

Notulen 19 maart 2024