Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee, adviseert en stemt in met beleidsvoorstellen die de school en het onderwijs aangaan. Zij is een belangrijke en volwaardige gesprekspartner van de school en de directie. 

De MR vergadert elke vier tot zes weken op school, van 19:30 tot 21:30 uur. De vergaderingen vinden door coronabeperkingen online plaats. De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te luisteren. Wilt u een vergadering bijwonen. Stuur dan een mail naar info@maasveldtegelen.nl, of gebruik het contactformulier. 

Hieronder vindt u de notulen van de afgelopen vergaderingen:

Notulen 1 juli 2021

Notulen 13 september 2021

Notulen 2 november 2021

Notulen 20 januari 2022

Notulen 14 maart 2022

Notulen 24 mei 2022

De notulen van 14 juli 2022 moet worden goedgekeurd in de vergadering 13 september 2022. Vervolgens wordt de notulen van 14 juli 2022 openbaar gemaakt. 


Jaarverslag MR 2020 - 2021