Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee, adviseert en stemt in met beleidsvoorstellen die de school en het onderwijs aangaan. Zij is een belangrijke en volwaardige gesprekspartner van de school en de directie. 

De MR vergadert elke vier tot zes weken op school, van 19:30 tot 21:30 uur. De vergaderingen vinden door coronabeperkingen online plaats. De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te luisteren. Wilt u een vergadering bijwonen. Stuur dan een mail naar info@maasveldtegelen.nl, of gebruik het contactformulier. 

Hieronder vindt u de notulen van de afgelopen vergaderingen:

Notulen 17 september 2020

Notulen 12 november 2020

Notulen 28 januari 2021

De notulen van 2 maart 2021 moet in de vergadering van 27 mei 2021 worden goedgekeurd.