Wat anderen van ons vinden

 

Wat ouders over onze school zeggen:

''Warme school, die kijkt naar het kind, luistert naar ouders. Ik ben nog altijd blij dat mijn kids hier naar school gaan.''
''Open sfeer, laagdrempelig, hardwerkend team,'' 
''Naast goede lessen ook veel activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling.''

Tevredenheidsrapportage

Uit het laatste tevredenheidsonderzoek komt onze school naar voren als een school waar het prettig is om te zijn. Zowel leerlingen, leerkrachten als ouders geven dit aan. Met name de goede sfeer en de rustige, veilige omgeving springen eruit. Leerlingen en ouders vinden dat er goed wordt lesgegeven, op basis van goede methodieken en een duidelijke structuur. De school doet goed haar best om optimaal af te stemmen op wat kinderen nodig hebben. In communicatieve zin doet de school het goed, geven ouders aan. Wij vinden het mooi om te zien dat er over de volle breedte een grote mate van tevredenheid is met betrekking tot onze opdracht. Dat neemt niet weg dat we continu onze focus leggen op dat wat nog beter kan. De volledige samenvatting van de rapportage vindt u hieronder. 

Samenvatting tevredenheidsonderzoek (2018). Klik hier

Inspectie

Het laatste inspectiebezoek dateert van 2015. Dit schooljaar is de school door de inspectie geinterviewd in het kader van haar themaonderzoek (de staat van het onderwijs). Alle scholen worden minimaal eens per vier jaar gevisiteerd, hetzij in de vorm van een kwaliteitsonderzoek, dan wel in de vorm van een themagericht interview. Voorwaarde voor de laatste vorm van visitatie is wel dat de kwaliteit op orde is. 

Rapportage inspectie van onderwijs (2015). Klik hier