Beleidsdocumenten

Hieronder vindt u een aantal belangrijke beleidsdocumenten die u meer vertellen over onze werkwijze:

Anti-pestprotocol
Procedure groepsverdeling
Beleidsdocument leerlingenraad
Voedingsbeleid
Checklist hoofdluis voor ouders
Jeugdsport- en cultuurfonds (website)
Klachtenregeling