Ouderraad

Ouderraad

Zonder de ouders kunnen we als school eigenlijk niet aanbieden wat we zouden willen. Vele activiteiten die eigenlijk bij het lesprogramma horen, zouden geen doorgang kunnen vinden. Extra ondersteuning van ouders bij bijvoorbeeld lezen is daar een duidelijk voorbeeld van. 

Gelukkig hebben we op Het Maasveld zeer betrokken en actieve ouders die ons op tal van gebieden ondersteunen. In nauwe en prettige samenwerking organiseren we op onze school een hele reeks aan activiteiten. Daarnaast organiseert de ouderraad onder meer de Avond-4-daagse, worden er diverse klussen in en rondom de school uitgevoerd en begeleiden ouders de kinderen op uitstapjes, excursies en andere bezoekjes buiten de school.

De OR vergadert zo'n 6x per jaar op school. De vergaderingen starten om 20.00. Wilt u een keer een vergadering bijwonen, of heeft u vragen, dan nodigen wij u van harte uit om aan te sluiten. Neem dan contact met ons op via ouderraad@maasveldtegelen.nl. 

HIeronder vindt u de notulen van de vergaderingen van het lopende schooljaar.

Notulen 20-10-2021
Notulen 17-11-2021
Notulen 12-01-2022
Notulen 09-03-2022
Notulen 13-04-2022