TSO - overblijven

Tussenschoolse opvang

Op onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dat hoeft niet. De middagpauze duurt een uur. Wanneer kinderen wel op school blijven, eten zij in hun eigen klas, samen met een van de overblijfkrachten van de TSO. Dit zijn veelal ouders, maar ook andere vrijwilligers. Na het eten gaan zij naar buiten om te spelen. Bij de jonge kinderen is dit omgekeerd. Eerst even spelen, daarna eten.
Het overblijven kost 1,75 per keer en de betaling hiervan verloopt volledig digitaal, via Isy. Uw plant hierbij zelf in wanneer uw kind overblijft en het kan op de dag zelf nog tot 11:30 uur worden veranderd, in het geval er iets tussen komt.
Meer informatie over het overblijven kunt u krijgen via Petra Janssen. Vult u desgewenst het contactformulier in.